Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej otrzymało dotację od Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację projektu pn. Chojnowskie spotkania z historią. Celem projektu jest propagowanie historii i postaw patriotycznych oraz upowszechnianie kultury poprzez zorganizowanie cyklu edukacyjnego pielęgnującego dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu. W ramach projektu zostanie zorganizowana impreza historyczna w dworze, w Chojnowie. W dworze będą udostępnione do zwiedzania wystawy:
– ekspozycja frontu wschodniego I wojny światowej,
– wystawa ku pamięci rodu Chełchowskich i Bojanowskich,
– Stanisław Sosabowski – żołnierz, patriota, dowódca.

Wartość całkowita projektu: 12 900,00 zł
Wysokość dotacji z MON: 8 600,00 zł
Wkład własny: 1 500,00 zł
Praca wolontariuszy: 2 800,00 zł

MON

logo_psho_kamil_x4091