Miesięczne archiwum: sierpień 2017

W związku z realizacją projektu pn. Rajd i piknik historyczny z okazji 100. rocznicy powstania Hufca Przasnysz – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru LGD Północne Mazowsze w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00211-6935-UM0710285/16 Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej poszukiwało wykonawców usług i dostaw w celu zachowania zasady konkurencyjności.

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

W związku z realizacją projektu pn. Rajd i piknik historyczny z okazji 100. rocznicy powstania Hufca Przasnysz – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru LGD Północne Mazowsze w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00211-6935-UM0710285/16 Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej poszukuje następujących wykonawców usług i dostaw:

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/PROW z dnia 7.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/PROW z dnia 7.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/2017/PROW z dnia 7.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2017/PROW z dnia 7.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/PROW z dnia 7.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 6/2017/PROW z dnia 7.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 7/2017/PROW z dnia 7.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 8/2017/PROW z dnia 7.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 9/2017/PROW z dnia 7.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 10/2017/PROW z dnia 7.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 11/2017/PROW z dnia 7.08.2017 r.