21 Warszawski Pułk Piechoty ,,Dzieci Warszawy” sformowany 11 listopada 1918 r. Utrzymywał tradycje warszawskich pułków piechoty, nierozerwalnie związanych z dziejami stolicy z okresu Insurekcji kościuszkowskiej i Powstania Listopadowego. Jego poprzednikami były: 10 regiment piechoty szefostwa Działyńskich, sformowany w 1775r.; 4 pułk piechoty liniowej Królestwa Polskiego, sławni „Czwartacy”, zorganizowany w 1815r. 5 pułk strzelców pieszych „Dzieci Warszawy”, utworzony w 1831r. 10 regiment piechoty szefostwa Działyńskich, sformowany 8 maja 1775r., początkowo liczył 353 żołnierzy i stacjonował w Radzyminie. W czasie Sejmu Czteroletniego liczebność wzrosła do 1440 żołnierzy. W 1792r. został przeniesiony do Warszawy i zajął koszary w Alejach Ujazdowskich. Nadano mu wówczas numer 10, a nazwę otrzymał od swego szefa pułku, jak wówczas nazywano dowódcę pułku- generała Ignacego Działyńskiego. 10 regiment wziął udział w wojnie polsko- rosyjskiej1792r., a w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej w dniach 17 i 18 kwietnia 1794r- w bitwie o Warszawę. Bronił również stolicy od 13 lipca do 5 września 1794r. Dowodził nim wówczas pułkownik Filip Hauman. W bitwie pod Maciejowicami 10 października tegoż roku większość działyńczyków poległa, dając dowody Niezwykłego męstwa, które spotkała się nawet z uznaniem nieprzyjaciela. Dowódca Rosyjskiej armii gen. Denisow pisał: Polacy do ostatka trzymali się na miejscu i prawie wszyscy padli trupem. 10 regiment szefostwa Działyńskich pierwszy nosił na granatowych mundurach żółte wyłogi i odtąd barwy- granatowa i żółta –stały się barwami polskiej piechoty 4 pułk piechoty liniowej Królestwa Polskiego, zorganizowany w 1815r. był również mocno związany z Warszawą. W listopadową noc 1830r. zdobył wraz z ludem warszawskim Arsenał i opanował Śródmieście. Wyróżnił się we wszystkich bitwach powstania listopadowego. Męstwo jego żołnierzy przeszło do historii i zostało osnute legendą, urzekając ówczesną Europę, o czym świadczy między innymi znana pieśń niemieckiego poety Mosena „Pułk Czwarty” , zaczynająca się od słów „Walecznych tysiąc opuszcza Warszawę” 5 pułk strzelców pieszych „Dzieci Warszawskich”, utworzony sumptem miasta Warszawy dnia 6 stycznia 1831r. brał również udział w bitwach powstania listopadowego i tak jak sławni „czwartacy” wykrwawił się pod Wawrem i Grochowem Takimi oto tradycjami polskiego oręża chlubił się 21 Warszawski pułk piechoty „Dzieci Warszawy”, a historia jego w pełni uzasadnia nadaną mu nazwę.

materiał źródłowy:
ZARYS HISTORII WOJENNEJ PUŁKÓW POLSKICH W KAMPANII WRZEŚNIOWEJ
-Lechosław Karczewski