Miesięczne archiwum: grudzień 2023

W dniu 10.12.2023r. w dworku w Chojnowie odbyła się impreza promująca publikacje pn. „Szkice z dziejów gminy Czernice Borowe”. Autorem publikacji jest P. Ryszard Joachim Małowiecki – historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (1979 r.) oraz podyplomowego studium badań zabytków architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (1988 r.), wieloletni pracownik Państwowej Służby Ochrony Zabytków, autor m.in. opracowań studiów historyczno-architektonicznych, elaboratów do planów zagospodarowania gmin, ratowniczych badań architektonicznych, kart ewidencji zabytków, artykułów w prasie lokalnej oraz w wydawnictwach popularnonaukowych. Korektę tekstu wykonały: Pani Maria Nałęcz oraz Pani Justyna Julia Kołcon-Rogowska – na co dzień nauczycielki Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych. Publikacja zawiera rys historyczny miejscowości stanowiących gminę Czernice Borowe, uzupełniona jest archiwalnymi i aktualnymi fotografiami jak również pracami plastycznymi wykonanymi przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych. Publikacja wydana została w ramach projektu dofinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem spotkania było zaprezentowanie szerszej publiczności wydanej publikacji, a także  zachęcenie zgromadzonych osób do lektury. W związku z powyższym chojnowska publiczność miała okazje wysłuchać historii powstania książki, a także jej fragmentów, które zaprezentował w imieniu autora Wójt Gminy Czernice Borowe – Pan Wojciech Brzeziński.  Zaprezentowane fragmenty traktowały o miejscowościach z terenu gminy, które stanowią siedziby parafii tzn. Rostkowo, Pawłowo Kościelne, Węgra, przytoczono również fragmenty dot. Chojnowa i Obrębca – wsi, w których znajdują się cmentarze wojenne.

Spotkanie urozmaicone zostało także występami artystycznymi: młodzież ze Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych deklamowała wiersze o tematyce patriotycznej, gminna młodzieżowa orkiestra dęta zaprezentowała patriotyczne utwory takie jak „O mój rozmarynie”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Rota”, jak również z racji okresu przedświątecznego polskie kolędy i pastorałki. Wystąpili także soliści z Policealnej Szkoły Medycznej w Przasnyszu.

Uczestnicy „Kawiarenki Literackiej” jak przystało na „kawiarenkę” mogli liczyć również na ciepłą kawę i herbatę, a także słodki poczęstunek.

Chojnowo
Czernice Borowe
Obrębiec
Węgra
Rostkowo
Pawłowo Kościelne

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

10 grudnia 2023r. (niedziela), w dworku w Chojnowie odbędzie się impreza promująca publikację pn. „Szkice z dziejów Gminy Czernice Borowe”. W ramach imprezy zaplanowano występy młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych oraz innych zaproszonych gości.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu, a nie mające możliwości samodzielnego dotarcia na  promocję publikacji, mogą zgłaszać chęć udziału w „Kawiarence Literackiej” pod nr tel. 23 674 62 15, wew. 34 w godzinach 8:00 – 15:00. Po otrzymaniu zgłoszeń PSHO zadysponuje wolontariuszy, którzy zorganizują osobom zainteresowanym, transport na wydarzenie.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego