Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej, skupia w swoich szeregach:
historyków, regionalistów, pasjonatów historii i kolekcjonerów.

PSHO zostało zawiązane i inicjatywy regionalnych miłośników historii w 2012 r.

Za cel stawiamy sobie wspieranie działalności kulturalnej oraz promowanie historii regionu, w tym jednej z najkrwawszych jej epizodów – Bitwy Przasnyskiej.

Bierzemy czynny udział w organizacji imprez o charakterze edukacyjno-kulturalnych, promując Ziemię Przasnyską w Polsce i poza jej granicami. W 2011 roku część naszych członków zrzeszona wówczas w 14 PSS brała aktywny udział w organizacji takich imprez jak:
piknik historyczny w Chojnowie, inscenizację powstania styczniowego w Przasnyszu, oraz cykl zajęć edukacyjnych.

PSHO poprzez swoje sekcje tematyczne i koła zainteresowań pragnie przybliżać historię w formie ożywionej organizując:

wystawy tematyczne, pikniki historyczne, zajęcia edukacje i lekcje żywej historii.

Chcemy promować najciekawsze okresy historii i postwy patriotyczne mieszkańców naszego regionu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy i rozwijania swoich pasji w naszych szeregach.