Prezes – Jacek Bednarski
Sekretarz – Paweł Chiczewski
Skarbnik – Małgorzata Brzezińska
Członek zarządu – Anna Bednarska
Członek zarządu – Marek Wierzbicki

Sekcje koła tematyczne osoby funkcyjne.

GRH 21 WPP
Kierownik sekcji Jacek Bednarski

GRH Heeresfeldbahn – Wojskowa Kolej Polowa
Kierownik sekcji Piotr Gajkowski

Sekcja konna
Kierownik sekcji Grzegorz Nałęcz

PWK – Przysposobienie Wojskowe Kobiet
Kierowniczka sekcji Małgorzata Brzezińska