Miesięczne archiwum: czerwiec 2015

Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” przy współpracy z GRH 14PSS z Przasnysza i PSHO zapraszają na uroczystości:

Sobota 11 lipca – Przełamanie Frontu Wschodniego I Wojny Światowej Jednorożec 1915

Od godz. 8:00 przyjazd rekonstruktorów na pole bitwy. Pole przy ul. Odrodzenia.
Od godz. 9:00 wydawanie produktów do jedzenia.
Od 10 do 12:00 przygotowanie okopów, stanowisk.
Od 12 do 16:00 teren bitwy otwarty dla zwiedzających.
O 15:00 odprawa szefów grup.
O godz: 17:00 Nabożeństwo ekumeniczne na cmentarzu wojskowym w jednorożcu.
O godz 19:00 Inscenizacja przerwania frontu.
Od 20;30 wieczór rekonstruktorski.

Więcej informacji >>>

Niedziela. 12 lipca – Przasnysz Wojskowa Kolej Polowa
Od 12.00 do 17.00:
• przejażdżki kolejką/drezyną,
• prezentacja zdjęć i filmów historycznych,
• zwiedzanie dioram grup rekonstrukcyjnych,
• stragany rękodzielnicze i gastronomiczne,
• wojskowa kuchnia polowa.

kolejka_1Historia kolei wąskotorowej Mława – Przasnysz związana jest z I Wojną Światową. Północne Mazowsze jako obszar pograniczna rosyjsko – pruskiego był teatrem dużych walk. W latach 1914 – 1915 r. Armia niemiecka wkraczając w głąb ziem polskich miała duże problemy logistyczne z powodu braku na tym obszarze linii kolejowych i złej jakości dróg. W związku z tym podjęto decyzję o budowie wojskowej kolei polowej. 7 lipca 1915 r. specjalne oddziały saperów kolejowych rozpoczęły wytyczanie trasy kolejki z Mławy do Przasnysza, a już 30 lipca ruszyły pierwsze pociągi! Tak szybkie tempo związane było z doskonałą organizacją saperów kolejowych, którzy wykorzystywali przy budowie setki jeńców rosyjskich i miejscową ludność.Kolej ta była typową pruską koleją polową (Heeresfeldbahn) o prześwicie torów 600 mm, które stanowiły tzw. przęsła patentowe. Były to kilkumetrowe przęsła, na które składały się dwie szyny lekkie połączone na stałe metalicznymi podkładami. Niewielka masa umożliwiała ręczne układanie torowiska
W bardzo szybkim tempie. Tak lekkie szyny wymagały specjalnego taboru kolejowego o niewielkim nacisku na podłoże. Najliczniejszym typem lokomotyw używanych na kolejach polowych były parowozy 4 osiowe (Brigaden Lokomotiven für Heeresfeldbahn w skrócie Brigadelok produkowane w latach 1903 – 1919 w ilości ok. 2500 sztuk). Wadą tych parowozów był niewielki zapas wody ok… 1 m3 i węgla. W okresie II RP był to najliczniejszy typ parowozów na kolejach wąskotorowych. Pracowały one do początków lat 70 – tych. W Polsce ocalało kilka parowozów tego typu, a czynna jest tylko jedna. Parowóz eksponowany w Czernicach Borowych własnością Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Posiada nr. fabryczny 14252. Wyprodukowany został w 1916 roku w firmie Henschel § Sohn w Kassel. W czasie Wielkiej Wojny służył w HF Depot I Brigade Berlin, nosząc numer 1004. Po wojnie pracował w cukrowni Klemensów do 1973 r. W 2008 roku z inicjatywy Gminy w Czernicach Borowych oraz Towarzystwa Dróg Żelaznych został odnowiony I ustawiony jako pomnik.
Staraniem naszego stowarzyszenia przy współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Północnego Mazowsza i Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną Lokomotywa stworzyliśmy możliwość przejazdów drezyną kolejową na odcinku Czernice Borowe – Przasnysz. 12 lipca zaplanowaliśmy powrót kolei do Przasnysza.