Miesięczne archiwum: lipiec 2014

105019827534086780572436844339929129315466n16 lipca 2014 r. Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej podpisało z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – Adamem Struzikiem  umowę na realizację projektu p.n. „ Szlak frontu wschodniego I wojny światowej- II etap”. Nasze stowarzyszenie otrzyma około 500 tys. złotych ze środków europejskich na oznakowanie szlaku działań wojennych z czasów 1914-1918 na Mazowszu. Trasę wyznaczać będą tablice informacyjne w czterech językach. Będzie można z nich wyczytać wiadomości dotyczące  historii danego miejsca. Projekt to jednak nie tylko oznakowanie szlaku, ale też renowacja fragmentu zabytkowego zespołu podworskiego  w Chojnowie. Turyści wszelkie informacje na temat szlaku i wydarzeń historycznych będą mogli czerpać min. ze strony internetowej w formie e-booka lub pobranych na  smartfona wiadomości. Tego samego dnia umowę o podobnej kwocie dofinansowania podpisała Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza, dla której PSHO jest partnerem i realizować będzie część historyczną projektu p.n. „ Ekspozycja frontu wschodniego we Chojnowie”. Razem projekty zmierzają do zbudowania produktu turystycznego wpisującego się w szlak pierwszowojenny. Zakończenie projektów i oddanie do użytku produktu przewidziano na 30.06.2015 co wpisuje się w stulecie bitew przasnyskich.

Podpisanie umowy śledziła TVP Warszawa a relację z tego wydarzenia było można oglądać podczas Kuriera Mazowieckiego. Materiał dotyczący tego wydarzenia zaczyna się w 09:20 minucie.

http://www.tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurier-mazowiecki/wideo/16072014/16064451

Wypowiedz dla Katolickiego Radia Diecezji Płockiej marszałka województwa Adam Struzik.

http://krdp.fm/news/mazowsze/unijne-dofinansowanie-przyznane/