Miesięczne archiwum: wrzesień 2012

001_367923.09.2012 w 92 rocznicę bitwy pod Zasławiem, koledzy z 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce obchodzili swoje święto. Oprócz oficjalnych delegacji i pocztów sztandarowych uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców-sympatyków ostrołęckich ułanów. Wartę przy pomniku zaciągnęli koledzy z 5 Pułku. Uroczystość uświetniła orkiestra wojskowa i kompania honorowa. Na zaproszenie organizatorów w uroczystościach wzięliśmy udział jako Grupa Rekonstrukcji Historycznej 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” Przasnyskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej. Przy pomniku złożyliśmy kwiaty oddając hołd bohaterskim ułanom z Ostrołęki. Po oficjalnych uroczystościach zdegustowaliśmy żołnierską grochówkę. Zwiedziliśmy salę tradycji, której zbiory zrobiły na nas ogromne wrażenie. Następnie uczestniczyliśmy w spotkaniu Czterech Pokoleń Polaków. Występując w mundurach z epoki spotkaliśmy się z dużą sympatią i zainteresowaniem, co skutkowało nowymi kontaktami i deklaracjami współpracy. Dziękujemy kolegom ze Stowarzyszenia Weteranów, Ich Rodzin I Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce za zaproszenie i gościnę.

29.09.2012_plakatSerdecznie zapraszamy w dniu 29.09.2012 r. do Czernic Borowych na uroczystość pt. ,,Stanisław Sosabowski -żołnierz, patriota, dowódca-’ upamiętniającą postać Gen. br. Stanisława Sosabowskiego jak i szlak bojowy 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w trakcie kampanii wrześniowej 1939 r.

Stanisław Sosabowski (1892-1967) – generał. Przed I wojną światową działał w organizacjach niepodległościowych. Podczas wojny służył w armii austriackiej, a po wojnie w Wojsku Polskim. Ukończył studia w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie, potem pracował w niej jako wykładowca. Z początkiem II wojny światowej został dowódcą 21 pułku piechoty „Dzieci Warszawy” walczącego w rejonie Przasnysza skierowany później rozkazem dowództwa na linię obrony Warszawy. Walczył we Francji a następnie w Wielkiej Brytanii, gdzie zorganizował I Samodzielną Brygadę Spadochronową, która wzięła udział w największej operacji powietrzno-desantowej sprzymierzonych w Holandii (Arnhem). Po wojnie został zdemobilizowany, pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Zmarł w Londynie, jego prochy zostały zgodnie z jego wolą przewiezione do Polski i złożone na warszawskich Powązkach. Sosabowski został odznaczony w Wielkiej Brytanii Komandorią Orderu Imperium Brytyjskiego, w Holandii Orderem Brązowego Lwa i w Polsce: Krzyżem Kawalerskim Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Program uroczystości:

12:00 – Msza Święta w kościele w Czernicach Borowych (w trakcie
akademia poświęcona gen. Stanisławowi Sosabowskiemu),
13:15 – Przemarsz na cmentarz,
13:30 – Uroczystości przy grobie poległych żołnierzy 21. P.P.
„Dzieci Warszawy”,
·Rys historyczny – szlak bojowy 21. P.P. „Dzieci Warszawy”,
·Wspomnienia kombatantów,
·Apel poległych i złożenie kwiatów,
14:15 – Piknik militarny z dynamiczną prezentacją grup
historycznych,
14:30 – Żołnierska grochówka.

Organizatorzy:
Gmina Czernice Borowe
Gimnazjum w Czernicach Borowych im. 21. P.P. “Dzieci Warszawy”
3 Batalion Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych
Parafia pw Św. Stanisława BM w Czernicach Borowych
GRH 21 Pułk Piechoty Dzieci Warszawy przy Przasnyskim Stowarzyszeniu Historii Ożywionej

Grupy zorganizowane zainteresowane przyjazdem proszę o kontakt:
Gminne Centrum Informacji
ul. Stanisława Chełchowskiego 12
06-415 Czernice Borowe
tel\fax. (0-23) 674 60 41
email: gcicb@wp.pl, gci@czerniceborowe.pl
www.gci,czerniceborowe.pl
GCI czynne od poniedziałku do piątku
w godz.: 8.00-16.00
lub PSHO zakładka kontakt

img_031316.09.2012 roku w Rostkowie z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej odbyła się uroczystość dla upamiętnienia wybuchu II wojny światowej. GRH 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy jako sekcja Przasnyskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej współorganizowała uroczystość. Po mszy świętej w parku dydaktycznym im. Św. Stanisława Kostki odsłonięto pomnik Henryka Kakowskiego społecznika, polityka, żołnierza. Wartę przy popiersiu zaciągnęli członkowie grupy rekonstrukcyjnej. Była to okazja do prezentacji grupy w mundurach z okresu międzywojennego 21 Pułku Piechoty. Krewni Henryka Kakowskiego nie kryli wzruszenia i serdecznie dziękowali za piękną uroczystość. „Żołnierska” oprawa była prawdziwą niespodzianką dla wszystkich. Chętnych do wspólnego zdjęcia było wielu, oczywiście prym wiodły panie, bo jak wiadomo „za mundurem panny sznurem”. Członkowie PSHO częstowali gości grochówką z żołnierskiego kotła i prawdziwymi wyrobami od „rzeźnika”.

Henryk Kakowski urodził się dnia 31 stycznia 1890r. w Dzielinie w parafii Czernice Borowe w powiecie przasnyskim, jako czwarte z sześciorga dzieci Bronisława Michała Kakowskiego z Dembin (*1858 +1916) i Teodozji z Burskich (*1860 +1915), dziedziczki częściowej w Dzielinie. Bronisław w latach 1889-1901 był wójtem gminy Chojnowo. Około 1900 roku nabył pobliski folwark na części wsi Chojnowo – Brońki o powierzchni 70 hektarów. W 1907 r. współzałożył Kółko Rolnicze „Praemium” w Czernicach Borowych, do którego prac przystąpiło potem trzech jego synów Józef, Henryk i Kazimierz.

Działacz Narodowej Demokracji. W latach 1930-1935 poseł na sejm z Listy Narodowej (lista nr 4), w okręgu wyborczym nr 8 (Ciechanów). W sejmie był członkiem Klubu Narodowego, pracował w Komisji Budżetowej. W kwietniu 1939 r. odbył szkolenie wojskowe w Karwaczu. Szkolenie to przygotowywało zręby organizacji podziemnej o kryptonimie K-7. Celem jej działania były akcje sabotażowe na tyłach wrogiej armii w przypadku wybuchu wojny. Jesienią 1939 r. wspólnie z mjr. Zygmuntem Nowickim z Warki powołał do życia w powiecie przasnyskim Narodową Organizację Wojskową „Walka”. Henryk Kakowski został powołany na jej Komendanta. Wiosną 1941 roku doszło do dekonspiracji organizacji. Niemcy rozpoczęli aresztowania jej członków. Jeden z aresztowanych nie wytrzymał tortur i podał warszawski adres Henryka Kakowskiego, bowiem tam ukrył się komendant uprzedzony o akcji represyjnej. Został aresztowany i osadzony w więzieniu w Ciechanowie, następnie przewieziony do Królewca i tam osądzony. Mimo tortur, nie załamał się w śledztwie nikogo nie wydał i do niczego się nie przyznał. Został skazany na więzienie w obozie za fakt bycia przedwojennym posłem. Przebywał w więzieniach w Działdowie, Ciechanowie i Toruniu. Po krótkim pobycie w Berlinie trafił do obozu w Oświęcimiu. 22 czerwca 1944 r. został przewieziony do Buchenwaldu, następnie Mittelbau – Dora, gdzie zmarł z wycieńczenia 9 marca 1945 r.