img_031316.09.2012 roku w Rostkowie z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej odbyła się uroczystość dla upamiętnienia wybuchu II wojny światowej. GRH 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy jako sekcja Przasnyskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej współorganizowała uroczystość. Po mszy świętej w parku dydaktycznym im. Św. Stanisława Kostki odsłonięto pomnik Henryka Kakowskiego społecznika, polityka, żołnierza. Wartę przy popiersiu zaciągnęli członkowie grupy rekonstrukcyjnej. Była to okazja do prezentacji grupy w mundurach z okresu międzywojennego 21 Pułku Piechoty. Krewni Henryka Kakowskiego nie kryli wzruszenia i serdecznie dziękowali za piękną uroczystość. „Żołnierska” oprawa była prawdziwą niespodzianką dla wszystkich. Chętnych do wspólnego zdjęcia było wielu, oczywiście prym wiodły panie, bo jak wiadomo „za mundurem panny sznurem”. Członkowie PSHO częstowali gości grochówką z żołnierskiego kotła i prawdziwymi wyrobami od „rzeźnika”.

Henryk Kakowski urodził się dnia 31 stycznia 1890r. w Dzielinie w parafii Czernice Borowe w powiecie przasnyskim, jako czwarte z sześciorga dzieci Bronisława Michała Kakowskiego z Dembin (*1858 +1916) i Teodozji z Burskich (*1860 +1915), dziedziczki częściowej w Dzielinie. Bronisław w latach 1889-1901 był wójtem gminy Chojnowo. Około 1900 roku nabył pobliski folwark na części wsi Chojnowo – Brońki o powierzchni 70 hektarów. W 1907 r. współzałożył Kółko Rolnicze „Praemium” w Czernicach Borowych, do którego prac przystąpiło potem trzech jego synów Józef, Henryk i Kazimierz.

Działacz Narodowej Demokracji. W latach 1930-1935 poseł na sejm z Listy Narodowej (lista nr 4), w okręgu wyborczym nr 8 (Ciechanów). W sejmie był członkiem Klubu Narodowego, pracował w Komisji Budżetowej. W kwietniu 1939 r. odbył szkolenie wojskowe w Karwaczu. Szkolenie to przygotowywało zręby organizacji podziemnej o kryptonimie K-7. Celem jej działania były akcje sabotażowe na tyłach wrogiej armii w przypadku wybuchu wojny. Jesienią 1939 r. wspólnie z mjr. Zygmuntem Nowickim z Warki powołał do życia w powiecie przasnyskim Narodową Organizację Wojskową „Walka”. Henryk Kakowski został powołany na jej Komendanta. Wiosną 1941 roku doszło do dekonspiracji organizacji. Niemcy rozpoczęli aresztowania jej członków. Jeden z aresztowanych nie wytrzymał tortur i podał warszawski adres Henryka Kakowskiego, bowiem tam ukrył się komendant uprzedzony o akcji represyjnej. Został aresztowany i osadzony w więzieniu w Ciechanowie, następnie przewieziony do Królewca i tam osądzony. Mimo tortur, nie załamał się w śledztwie nikogo nie wydał i do niczego się nie przyznał. Został skazany na więzienie w obozie za fakt bycia przedwojennym posłem. Przebywał w więzieniach w Działdowie, Ciechanowie i Toruniu. Po krótkim pobycie w Berlinie trafił do obozu w Oświęcimiu. 22 czerwca 1944 r. został przewieziony do Buchenwaldu, następnie Mittelbau – Dora, gdzie zmarł z wycieńczenia 9 marca 1945 r.