Miesięczne archiwum: grudzień 2020

Rekonstrukcję historyczną współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanego w ramach projektu, pn. „Rok 1920 na Północnym Mazowszu – rekonstrukcja historyczna” realizowanego przez Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej.