Prace związane z oznakowaniem trasy turystycznej pn.: „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej” dobiegły końca. PSHO, na podstawie przygotowanej w latach 2011 i 2012 koncepcji, dokonało w 2013 roku wypracowania standardów i ustawienia 16 tablic w miejscach kluczowych szlaku. Na pozostałe prace zabrakło na Mazowszu środków finansowych. Zdecydowaliśmy się aplikować o środki unijne, a prace wykonanego I etapu zaliczyć jako wkład własny do nowego projektu. Ryzykowne ale możliwe. W 2014 roku udało się jeszcze ze środków MON opracować treści kolejnych 8 tablic. Pod koniec 2015 roku dopiero finalizowaliśmy projekt. Początek 2016 roku to rozliczenia oraz kontrole, na nasze szczęście przebiegły poprawnie. Na drodze do wykonania zadania stanęło wiele przeszkód. Pokonaliśmy je. Będzie czas o nich opowiadać przy rekonstrukcyjnych spotkaniach. W trakcie realizacji projektu spotkaliśmy się z dużą życzliwością wielu środowisk, często z konkretną pomocą. Otrzymaliśmy również i sygnały krytyczne ale najczęściej z deklaracją współpracy nad ewentualną poprawą oznakowania. Wszystkie niedostatki najlepiej wyczuwają miejscowi i bardzo liczymy na pomoc przy rozwoju szlaku, aby stał się dobrym markowym produktem turystycznym. Wszystkim dziękujemy, zapraszamy do współpracy. Więcej wkrótce…

Więcej informacji i folder dotyczący projektu: www.szlakfrontuwschodniego.eu