admin

W dniu 10.12.2023r. w dworku w Chojnowie odbyła się impreza promująca publikacje pn. „Szkice z dziejów gminy Czernice Borowe”. Autorem publikacji jest P. Ryszard Joachim Małowiecki – historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (1979 r.) oraz podyplomowego studium badań zabytków architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (1988 r.), wieloletni pracownik Państwowej Służby Ochrony Zabytków, autor m.in. opracowań studiów historyczno-architektonicznych, elaboratów do planów zagospodarowania gmin, ratowniczych badań architektonicznych, kart ewidencji zabytków, artykułów w prasie lokalnej oraz w wydawnictwach popularnonaukowych. Korektę tekstu wykonały: Pani Maria Nałęcz oraz Pani Justyna Julia Kołcon-Rogowska – na co dzień nauczycielki Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych. Publikacja zawiera rys historyczny miejscowości stanowiących gminę Czernice Borowe, uzupełniona jest archiwalnymi i aktualnymi fotografiami jak również pracami plastycznymi wykonanymi przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych. Publikacja wydana została w ramach projektu dofinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem spotkania było zaprezentowanie szerszej publiczności wydanej publikacji, a także  zachęcenie zgromadzonych osób do lektury. W związku z powyższym chojnowska publiczność miała okazje wysłuchać historii powstania książki, a także jej fragmentów, które zaprezentował w imieniu autora Wójt Gminy Czernice Borowe – Pan Wojciech Brzeziński.  Zaprezentowane fragmenty traktowały o miejscowościach z terenu gminy, które stanowią siedziby parafii tzn. Rostkowo, Pawłowo Kościelne, Węgra, przytoczono również fragmenty dot. Chojnowa i Obrębca – wsi, w których znajdują się cmentarze wojenne.

Spotkanie urozmaicone zostało także występami artystycznymi: młodzież ze Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych deklamowała wiersze o tematyce patriotycznej, gminna młodzieżowa orkiestra dęta zaprezentowała patriotyczne utwory takie jak „O mój rozmarynie”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Rota”, jak również z racji okresu przedświątecznego polskie kolędy i pastorałki. Wystąpili także soliści z Policealnej Szkoły Medycznej w Przasnyszu.

Uczestnicy „Kawiarenki Literackiej” jak przystało na „kawiarenkę” mogli liczyć również na ciepłą kawę i herbatę, a także słodki poczęstunek.

Chojnowo
Czernice Borowe
Obrębiec
Węgra
Rostkowo
Pawłowo Kościelne

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

10 grudnia 2023r. (niedziela), w dworku w Chojnowie odbędzie się impreza promująca publikację pn. „Szkice z dziejów Gminy Czernice Borowe”. W ramach imprezy zaplanowano występy młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych oraz innych zaproszonych gości.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu, a nie mające możliwości samodzielnego dotarcia na  promocję publikacji, mogą zgłaszać chęć udziału w „Kawiarence Literackiej” pod nr tel. 23 674 62 15, wew. 34 w godzinach 8:00 – 15:00. Po otrzymaniu zgłoszeń PSHO zadysponuje wolontariuszy, którzy zorganizują osobom zainteresowanym, transport na wydarzenie.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Celem wydarzenia była aktywizacja mieszkańców Mazowsza do udziału w przedsięwzięciach kulturalnych poprzez organizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji przejazdów drezynami rowerowymi z atrakcjami towarzyszącymi.

- chojnowo_drezyny_2023-04386.jpg

W dniu 23 września 2023 r. odbyła się impreza z cyklem aranżowanych przejazdów, jako żywej lekcji historii na trasie kolei wąskotorowej oraz w otoczeniu zabytkowego i odrestaurowanego dworku w Chojnowie, obejmującego zasoby muzealne.

- chojnowo_drezyny_2023-04421.jpg

Zadanie polegało na zorganizowaniu dioram wzdłuż linii zabytkowej kolejki wąskotorowej na trasie Przasnysz – Czernice Borowe oraz wokół dworu w Chojnowie. W trakcie przejazdu drezynami uczestnikom towarzyszyli animatorzy, którzy zapewnili atrakcje w trakcie podróży.

- chojnowo_drezyny_2023-04341.jpg

Zaaranżowane stacje stworzyły swoistą podróż w czasie. Dioramy nawiązywały do staropolskich obyczajów, czasów szlacheckich i dworskich.

- chojnowo_drezyny_2023-04455.jpg

Uczestnicy wzięli udział w pikniku starosłowiańskim, gdzie zakontraktowani zostali animatorzy, którzy przeprowadzi warsztaty wypiekania chleba, pszczelarstwa. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci, dmuchańców, ogniska oraz tradycyjnych zabaw w parku podworskim.

- chojnowo_drezyny_2023-04395.jpg

 

Zadanie “Powrót do przeszłości” jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 22 października odbyły się przejazdy kolejką wąskotorową w ramach projektu „Podróże w czasie”. Na początku podróży uczestnicy zostali zrekrutowani przez przewodnika i w grupach powędrowali na torowisko. Następnie zostali odbici przez prusaków i załadowani do pociągu, który pod eskortą ruszył na front. Po drodze dołączyli żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej. Na dalszej trasie organizatorzy przenieśli nas w rok 1920, pociąg został zaatakowany przez bolszewików – kozaków skutecznie przepędzonych przez polskich ułanów. Ostatnim przystankiem były Czernice Borowe, gdzie podróżnych odbili żołnierze 21. Pułku Piechoty. Wraz z nimi uczestnicy odwiedzili grób poległych żołnierzy znajdujący się na czernickim cmentarzu.

Link do relacji video: https://www.youtube.com/watch?v=mUwTGt0DviE

Zadanie publiczne pn. „Podróże w czasie” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego