szlakfrontu2W 2009 r. osiem województw (lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) podjęło inicjatywę i przystąpiło do realizacji projektu „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”. Ustalono, że otwarcie szlaku nastąpi w 2014 r., w 100-ną rocznicę wybuchu I wojny światowej. Trasa szlaku przebiegać będzie w pobliżu obiektów historycznych z lat 1914-1918 oraz miejsc upamiętniających wydarzenia i działania wojenne z tego okresu. Mazowsze w 2011 r. opracowało koncepcję szlaku. W 2012 r dokonało jej uszczegółowienia, w 2013 r. długo trwała cisza… . Finansowa zapaść województwa spowodowała, że na kulturę i turystykę zabrakło środków. Nasze stowarzyszenie konsekwentnie realizuje określoną strategię. Jednym z jej celów jest wypracowanie w oparciu o spuściznę z lat I wojny światowej produktu turystycznego. Przebiegający przez Przasnysz i okolicę szlak dopełniał idealnie nasze działania. Bardzo uważnie więc monitorowaliśmy sytuację na Mazowszu. Już na początku czerwca oceniliśmy, że będą problemy z realizacją zadania w naszym województwie. Postanowiliśmy przejąć inicjatywę. Napisaliśmy wniosek o środki unijne w ogłoszonym przez MJWPU naborze w ramach RPO, Turystyka 6.2.2. Wartość projektu w części dotyczącej oznakowania całego szlaku to ponad 400 tysięcy złotych. Ponieśliśmy koszty związane z przygotowaniem m.in. stosownych analiz ekonomicznych wymaganych przy aplikowaniu o środki unijne. Problemem był również tzw. wkład własny. Zwróciliśmy się do niektórych samorządów wzdłuż trasy szlaku o pomoc i partnerstwo, i dostaliśmy zapewnienie o współpracy. Szczęśliwie w sierpniu Zarząd województwa ogłosił również konkurs na oznakowanie części szlaku (16 tablic informacyjnych). W odpowiedzi na konkurs złożyliśmy ofertę, która wygrała. Uzyskane tak środki (100 000 złotych) chcemy potraktować jako wymagalny wkład własny do projektu unijnego ponieważ jako stowarzyszenie nie dysponujemy tak dużymi środkami. W ostatnich dniach otrzymaliśmy również informację, że złożony przez nas projekt o środki unijne został zakwalifikowany do dofinansowania. Z końcem roku przewidujemy podpisanie stosownej umowy. Oznakowanie szlaku staje się więc możliwe. W ramach projektu powstanie m. in. strona internetowa w formie e-booka. do współredagowania strony pragniemy docelowo zaprosić osoby zainteresowane tym tematem. Tak funkcjonująca strona bogata treścią pochodzącą z Państwa historycznych poszukiwań byłaby jednocześnie doskonałą platformą do wymiany doświadczeń i współpracy. Obecnie przed nami pierwszy etap realizacji zadania, czyli 16 tablic z wybranych miejsc województwa. Lista >>>. Chcielibyśmy aby na nich znalazły się treści i materiały (zdjęcia) pochodzące z danego regionu. Zapraszamy do współpracy jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt. 23 674 60 41/pshoprzasnysz@gmail.com. 30.10.2013 Zostaliśmy zaproszeni na sejmik turystyczny województwa mazowieckiego, gdzie zaprezentowaliśmy swój projekt. Prelegent w mundurze wywołał duże zainteresowanie mediów i zgromadzonych. Poniżej prezentuję kilka zdjęć z tego spotkania.