szlakfrontu2Przełom roku 2013 i 2014 to okres „pracy organicznej” : pisanie i realizacja wniosków. Jednym z takich zadań jest trasa turystyczna p.n. „Szlak frontu wschodniego I wojny światowej”. Dzięki środkom Urzędu Marszałkowskiego zrealizowaliśmy I etap, który jest t.z.w. wkładem własnym do dalszej realizacji zadania. Środki na pozostałą część to środki unijne. Dotychczasowym działaniem przetarliśmy ścieżki. Przełamaliśmy wiele trudności. Najwięcej satysfakcji sprawiły nam przekazywane z terenu sygnały świadczące o akceptacji wykonanych tablic, ich formy i treści. Szczególnie jeden fakt sprawił nam wyjątkową radość. Jedną z tablic powinniśmy ustawić na cmentarzu, który znajduje się na prywatnej działce.
Z uzyskanych informacji wynikało, że właściciel nie jest przychylnie nastawiony do tego typu działań, ponieważ zabiegał, aby samorząd wykupił od niego działkę z cmentarzem.
Z duszą na ramieniu pojechaliśmy do gospodarza. Po dłuższej pogawędce okazało się, że nie tylko nam pomógł w ustawieniu tablicy, ale sam zadeklarował, że będzie o nią dbał. Podobne deklaracje otrzymaliśmy w innych miejscach, gdzie lokalni włodarze lub stowarzyszenia przyjęły na siebie obowiązki konserwacji i monitoringu ustawionych tablic. Dziękujemy wszystkim, którzy życzliwie nam pomagali.
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć prezentujących tablice na szlaku.