szlakfrontu2PSHO w oparciu o środki uzyskane z Ministerstwa Obrony Narodowej opracowało tablice informacyjne będące kontynuacją oznakowaniu trasy turystycznej pn. „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”. Formułę tablic opracowano już wcześniej i jest ona spójna z wcześniejszym oznakowaniem. Zanim nowe tablice zostaną ustawione na szlaku (marzec/kwiecień) pragniemy je poddać Państwa ocenie licząc na merytoryczne uwagi. Na tym etapie możliwa jest jeszcze ewentualna korekta ich treści. Prosimy o kontakt również wszystkie osoby i organizacje chcące włączyć się w proces tworzenia szlaku. Do końca czerwca planujemy zakończyć wszystkie prace związane z budową i oznakowaniem szlaku. W lipcu odbędzie się inauguracja szlaku.

Tablice:
Bartniki >>>
Dreglin >>>
Drobin >>>
Grudusk >>>
Nosarzewo Borowe >>>
Pęsy >>>
Pułtusk >>>
Święte miejsce >>>