bitwa_2013_x3278Przekazujemy komunikat informacyjny dotyczący rekonstrukcji historycznej „Śladami Bitwy Przasnyskiej’. Impreza przyjmuje charakter dwudniowy zgodnie z programem umieszczonym na plakacie. Na piknik historyczny zapraszamy grupy odtwarzające różne okresy historyczne.

Do udziału w rekonstrukcji zapraszamy:
 strona niemiecka – mundury z okresu walk 1914 – 1915;
 strona rosyjska – mundury polowe;
 ludność cywilna – ubrania z epoki;
Prosimy wszystkie grupy o przygotowanie dioram na czas pikniku w parku podworskim w Lesznie. Prosimy grupy które zadeklarowały swój udział o potwierdzenie swojego uczestnictwa i ilości osób. Uczestnikom zostanie przesłany szczegółowy harmonogram imprezy i potwierdzone warunki uczestnictwa drogą elektroniczną. Kontakt pshoprzasnysz@gmail.com.
Osoby do kontaktu:
Kamil – 23 674 60 41
Marek – 502 304 456