Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej realizuje projekt pn. pn. Konserwacja parku podworskiego i zakup stylowych mebli do pomieszczeń dworu w Chojnowie  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W związku z powyższym poszukujemy wykonawców:

  1. konserwacji drzewostanu parku podworskiego w Chojnowie, zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik.
  2. dostawy mebli stylowych wraz z renowacją: 1 stół rozkładany, 10 krzeseł stylowych, kredens stylowy.

Termin realizacji do 20 grudnia 2020 r. Szczegóły realizacji dostępne pod numerem telefonu 500 018 187. Oferty można przesyłać na adres e-mail pshoprzasnysz@gmail.com do 30 marca 2022 r. podając cenę brutto realizacji poszczególnych zdań.