Uncategorized

img_031316.09.2012 roku w Rostkowie z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej odbyła się uroczystość dla upamiętnienia wybuchu II wojny światowej. GRH 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy jako sekcja Przasnyskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej współorganizowała uroczystość. Po mszy świętej w parku dydaktycznym im. Św. Stanisława Kostki odsłonięto pomnik Henryka Kakowskiego społecznika, polityka, żołnierza. Wartę przy popiersiu zaciągnęli członkowie grupy rekonstrukcyjnej. Była to okazja do prezentacji grupy w mundurach z okresu międzywojennego 21 Pułku Piechoty. Krewni Henryka Kakowskiego nie kryli wzruszenia i serdecznie dziękowali za piękną uroczystość. „Żołnierska” oprawa była prawdziwą niespodzianką dla wszystkich. Chętnych do wspólnego zdjęcia było wielu, oczywiście prym wiodły panie, bo jak wiadomo „za mundurem panny sznurem”. Członkowie PSHO częstowali gości grochówką z żołnierskiego kotła i prawdziwymi wyrobami od „rzeźnika”.

Henryk Kakowski urodził się dnia 31 stycznia 1890r. w Dzielinie w parafii Czernice Borowe w powiecie przasnyskim, jako czwarte z sześciorga dzieci Bronisława Michała Kakowskiego z Dembin (*1858 +1916) i Teodozji z Burskich (*1860 +1915), dziedziczki częściowej w Dzielinie. Bronisław w latach 1889-1901 był wójtem gminy Chojnowo. Około 1900 roku nabył pobliski folwark na części wsi Chojnowo – Brońki o powierzchni 70 hektarów. W 1907 r. współzałożył Kółko Rolnicze „Praemium” w Czernicach Borowych, do którego prac przystąpiło potem trzech jego synów Józef, Henryk i Kazimierz.

Działacz Narodowej Demokracji. W latach 1930-1935 poseł na sejm z Listy Narodowej (lista nr 4), w okręgu wyborczym nr 8 (Ciechanów). W sejmie był członkiem Klubu Narodowego, pracował w Komisji Budżetowej. W kwietniu 1939 r. odbył szkolenie wojskowe w Karwaczu. Szkolenie to przygotowywało zręby organizacji podziemnej o kryptonimie K-7. Celem jej działania były akcje sabotażowe na tyłach wrogiej armii w przypadku wybuchu wojny. Jesienią 1939 r. wspólnie z mjr. Zygmuntem Nowickim z Warki powołał do życia w powiecie przasnyskim Narodową Organizację Wojskową „Walka”. Henryk Kakowski został powołany na jej Komendanta. Wiosną 1941 roku doszło do dekonspiracji organizacji. Niemcy rozpoczęli aresztowania jej członków. Jeden z aresztowanych nie wytrzymał tortur i podał warszawski adres Henryka Kakowskiego, bowiem tam ukrył się komendant uprzedzony o akcji represyjnej. Został aresztowany i osadzony w więzieniu w Ciechanowie, następnie przewieziony do Królewca i tam osądzony. Mimo tortur, nie załamał się w śledztwie nikogo nie wydał i do niczego się nie przyznał. Został skazany na więzienie w obozie za fakt bycia przedwojennym posłem. Przebywał w więzieniach w Działdowie, Ciechanowie i Toruniu. Po krótkim pobycie w Berlinie trafił do obozu w Oświęcimiu. 22 czerwca 1944 r. został przewieziony do Buchenwaldu, następnie Mittelbau – Dora, gdzie zmarł z wycieńczenia 9 marca 1945 r.

W dniu 15.VII.2012 na terenie urokliwego zespołu podworskiego, odbył się „Piknik historyczny w Chojnowie”. W zabytkowym dworku zorganizowano wystawę pt:” Wieś Mazowsza Północnego w Wielkiej Wojnie”.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się narzędzia i przedmioty codziennego użytku z początku XX wieku, pochodzące ze zbiorów izby regionalnej szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych.
Przed dworkiem prawdziwe oblężenie przeżywało Muzeum Weterynarii W.W. Krzyżewskich,
żołnierze 2 Ośrodka Radioelektronicznego z Przasnysza promowali Narodowe Siły Rezerwowe, rekonstruktorzy zaś prezentowali swoje dioramy dotyczące okresu zarówno I , jak i II wojny światowej. Duże zainteresowanie wzbudzała prezentowana przez 79 p.p. armata przeciwpancerna wz. 1937. Wywoływała spore poruszenie wśród zwiedzających, kiedy rekonstruktorzy zademonstrowali jej „umiejętności” oddając kilka strzałów.
Dużym wzięciem cieszyła się I-wojenna kuchnia polowa serwując żurek, wystawiona przez Inicjatywę Ziemi Bolimowskiej oraz kasza z żołnierskiego kociołka podana przez PSHO. Widzowie mieli możliwość obejrzeć wyposażenie pruskiego i carskiego szpitala polowego. Na czas pikniku znów ruszyła kolejka, wiele osób było chętnych na sentymentalną podróż wąskim torem .Na cmentarzu I wojennym w lesie chojnowskim delegacje rekonstruktorów złożyły kwiaty. Kulminacyjnym punktem pikniku była inscenizacja wydarzeń, które rozegrały się na tych terenach w okresie od września 1914 do lipca 1915.
W postaci epizodów przedstawiono wydarzenia sprzed prawie 100 lat:

epizod 1.opowiadał o ucieczce ludności cywilnej nękanej przez żołnierzy walczących stron,
epizod 2.przedstawiał walczące strony i ich potencjał militarny,
epizod 3.pokazywał walki prowadzone w pierwszej fazie wojny,
epizod 4. przybliżał tzw. Operację przasnyską czyli krwawe walki w lutym 1915 ( ponad 100 tys.zabitych), zniszczenie m.in. kościoła i uratowanie obrazu MB Czernickiej,
epizod 5.nawiazywał do wielomiesięcznej wojny pozycyjnej,
epizod 6. przedstawiał tzw. drugą bitwę przasnyską, która rozegrała się 13-14 lipca(ponad 50 tys. zabitych),
epizod 7. opowiadał o zniszczeniach wojennych, zabitych żołnierzach, cmentarzach wojennych. Przypominał również Halinę Bojanowską z Chełchowskich mieszkankę dworku w Chojnowie, która wyróżniła się grzebiąc zabitych i gorliwie opiekowała się rannymi, za co została odznaczona orderem św. Jerzego.
W tę rolę w rekonstrukcji wcieliła się jej kuzynka, znana aktorka, Pani Anna Milewska.
Na zakończenie odbyła się prezentacja grup, które brały udział w pikniku.

W roli ludności cywilnej :
– „Teatr trzech pokoleń” oraz spontanicznie mieszkańcy miasta Przasnysza, gmin Przasnysz i Czernice Borowe.
W roli grup pruskich:
-Ostrowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej, jako 155 p.p. pruskiej
-Stowarzyszenie Historyczne Prusy, jako 152 IF Malbork
-Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej ( sekcja pruska)
W roli grup carskich:
-Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 p.p. jako 32 Kremenczucki p.p.
-69 Riazański p.p. z Lublina
-Grupa Historyczna Dawny Garnizon Twierdza Modlin
-Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej odtwarzająca carską kuchnię polową
-Grupa Rekonstrukcji Historycznej 31 p.p. z Mszczonowa w roli carskiej drużyny CKM
-PSHO jako kompania CKM 41 p.s.s.
oraz 6 Pułku Kozaków Dońskich.
Dodatkowo swoje dioramy przedstawili:
-SRH 79 p.p. Mława-Ciechanów (stanowisko strzeleckie armaty)
-PSHO drużyna CKM 21 p.p. „Dzieci Warszawy”
Wszystkim koleżankom i kolegom serdecznie dziękujemy za udział w pikniku, wkład w jego organizację oraz cenne, merytoryczne uwagi.

general_broni__stanislaw_franciszek_sosabowski PSHO w ramach działania GRH 21 WPP ,,Dzieci Warszawy” wraz z Gminą Czernice Borowe, podjęło działanie w celu organizacji w miesiącu wrześniu 2012 r. uroczystości związanej z upamiętnieniem bohaterskiej walki w Kampanii Wrześniowej 1939r. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty dowodzonego przez płk Stanisława Franciszka SOSABOWSKIEGO. Walki te odbywały się na Północnym Mazowszu w rejonie Czernic Borowych.(szczegóły >>>) Realizacja takiego przedsięwzięcia jest odpowiedzią na Uchwałę Senatu zamieszczoną w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Uroczystości będzie miały charakter religijno patriotyczny realizowana będzie w Czernicach Borowych szczegółowy plan uroczystości niebawem w zakładce kalendarium. Gorąco zapraszam do zapoznania się z uchwałą.

Czytaj dalej