Uncategorized

Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej realizuje projekt pn. pn. Konserwacja parku podworskiego i zakup stylowych mebli do pomieszczeń dworu w Chojnowie  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W związku z powyższym poszukujemy wykonawców:

  1. konserwacji drzewostanu parku podworskiego w Chojnowie, zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik.
  2. dostawy mebli stylowych wraz z renowacją: 1 stół rozkładany, 10 krzeseł stylowych, kredens stylowy.

Termin realizacji do 20 grudnia 2020 r. Szczegóły realizacji dostępne pod numerem telefonu 500 018 187. Oferty można przesyłać na adres e-mail pshoprzasnysz@gmail.com do 30 marca 2022 r. podając cenę brutto realizacji poszczególnych zdań.

Komunikat organizacyjny

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku organizujemy piknik historyczny w Chojnowie i rekonstrukcję historyczną, pt. „Rok 1920 na Północnym Mazowszu”. Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej, 79 Pułk Piechoty Strzelców Słonimskich im. Lwa Sapiehy, 14 Pułku Strzelców Syberyjskich z Przasnysza, Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza.

W związku z powyższym zapraszamy grupy zainteresowane udziałem i kontakt z:

– wojska polskie –  Darek Krawczyk, tel. 606-899-850,

– bolszewicy – Mariusz Maciaszczyk, tel. 668-453-620.

Planujemy udział około 80 rekonstruktorów (mile widziane mundury hallerczyków, wojsk wielkopolskich). W rekonstrukcji udział weźmie kawaleria oraz pojazdy pancerne. Ilość miejsc ograniczona. Warunki udziału zostaną określone po zgłoszeniu się grup, bezpośrednio z zainteresowanymi. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Wojciech Brzeziński, tel. 502-304-456.

Zmienność decyzji świadczy o ciągłości dowodzenia. W nawiązaniu do wcześniejszych „przecieków” po naradzie sztabowej informujemy, że impreza rekonstrukcyjna odbędzie się 28 – 29 lipca w Chojnowie (w Przasnyszu odbędzie się w innym terminie). Udział w przedsięwzięciu biorą zorganizowane grupy rekonstrukcyjne, które potwierdziły/potwierdzą obecność. Zakwaterowanie oraz aprowizacja na miejscu rekonstrukcji w miejscowości Chojnowo/Dworek – Gmina Czernice Borowe. Grupy rekonstrukcyjne we własnym zakresie zabezpieczają: namioty, śpiwory, menażki. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość noclegu w dworku lub świetlicy. Uczestnikom zapewniamy: broń, amunicję, wyżywienie, zwrot kosztów. Pole rekonstrukcji otwarte od godz. 9:00 rano w sobotę. Istnieje jednak możliwość wcześniejszego przyjazdu – w piątek po uzgodnieniu z organizatorem. Grupy rekonstrukcyjne przygotowują dioramy do zwiedzania. Dioramy biorą udział w konkursie z nagrodami. W czasie pikniku przewidziano 2 panele rekonstrukcyjne. W sobotę wieczorem epizody frontu wschodniego I WŚ, w niedzielę rekonstrukcja historyczna „W obronie wolności – rok 1920”.

Na polu bitwy będzie działał punkt informacyjny. Pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na mail: pshoprzasnysz@gmail.com bądź telefonicznie: Mariusz Maciaszczyk: 668 453 620, Darek Krawczyk: 606 899 850, ewentualne zażalenia Marek Brzeziński 502 304 456.

Cieszymy się, że organizujemy przedsięwzięcie przy współpracy z 14. Pułkiem Strzelców Syberyjskich z Przasnysza oraz 79. Pułkiem Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy z Ciechanowa.

W związku z realizacją projektu pn. Rajd i piknik historyczny z okazji 100. rocznicy powstania Hufca Przasnysz – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru LGD Północne Mazowsze w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00211-6935-UM0710285/16 Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej poszukiwało wykonawców usług i dostaw w celu zachowania zasady konkurencyjności.

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

W związku z realizacją projektu pn. Rajd i piknik historyczny z okazji 100. rocznicy powstania Hufca Przasnysz – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru LGD Północne Mazowsze w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00211-6935-UM0710285/16 Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej poszukuje następujących wykonawców usług i dostaw:

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/PROW z dnia 7.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/PROW z dnia 7.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/2017/PROW z dnia 7.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2017/PROW z dnia 7.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/PROW z dnia 7.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 6/2017/PROW z dnia 7.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 7/2017/PROW z dnia 7.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 8/2017/PROW z dnia 7.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 9/2017/PROW z dnia 7.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 10/2017/PROW z dnia 7.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 11/2017/PROW z dnia 7.08.2017 r.